Objednávky odesíláme i během vánočních svátků.

Možnosti platby a dopravy

MOŽNOSTI PLATBY A DOPRAVY

 1. Prodávající při dopravě Zboží spolupracuje se společností Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále také jako „Zásilkovna“). 
 2. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží, dle Kupní smlouvy, může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 • platbou na dobírku při doručení Zboží na adresu prostřednictvím Zásilkovny – tato služba je zpoplatněná částkou ve výši 49,- Kč;
 • platbou na dobírku při osobním převzetí na výdejních místech Zásilkovny – tato služba je zpoplatněná částkou ve výši 39,- Kč;
 • pouhé převzetí již uhrazeného Zboží na výdejnách Zásilkovny je zdarma;
 • bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 2801877071/2010, vedený u Fio banky, a.s. - poskytnutí této služby je zdarma;
 • bezhotovostně online transakcí platební kartou prostřednictvím zabezpečené elektronické platební brány GoPay – tato služba není zpoplatněná.
 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží. 
 2. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení v odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.
 3. V případě platby na dobírku při převzetí Zboží Kupujícím od dopravce je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby (převodem na účet) je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě všech druhů bezhotovostních plateb dle odstavce 1 tohoto článku Obchodních podmínek je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 
 4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. III odst. 8 Obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. V případě Objednávky Zboží Kupujícím prostř. E-shopu, vystaví Prodávající ohledně plateb, prováděných na základě Kupní smlouvy, Kupujícímu daňový doklad – fakturu po vyzvednutí/převzetí Zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.

 

DOPRAVA

 1. Vyzvednutí Zboží Kupujícím na výdejnách Zásilkovny:
  • Najděte si nejbližší výdejní místo z více než 3000 výdejních míst po celé České republice: https://www.zasilkovna.cz/pobocky
  • Jakmile Prodávající předá balíček se Zbožím Zásilkovně, bude Kupujícímu doručen e-mail s číslem pro sledování zásilky online.
  • Při placení bankovním převodem je Zboží expedováno Prodejcem až po obdržení platby na kupní cenu za Zboží. Takže čím dřív Kupující zadá příkaz, tím dříve bude Zboží u něj.
  • Až bude balíček se Zbožím na zvolené výdejně, Zásilkovna pošle Kupujícímu SMS.
  • Pro vyzvednutí Zboží Kupujícímu stačí heslo, které dostane v SMS.
  • Balíček se Zbožím na výdejním místě počká 4 dny.
  • Zákaznická linka Zásilkovny je +420 216 216 516 (PO-PÁ 8:00 – 18:00).
 2. Doručení Zboží na adresu určenou Kupujícím:
  • Zboží je doručováno kurýry ze Zásilkovny.
  • Jakmile Prodávající předá Zásilkovně balíček se Zbožím, pošle Kupujícímu e-mail.
  • O dalším pohybu balíčku bude Kupujícího informovat již Zásilkovna, a to na e-mail nebo telefon, který Kupující uvedl v Objednávce.
  • Při placení bankovním převodem je Zboží expedováno Prodejcem až po obdržení platby na kupní cenu za Zboží. Takže čím dřív Kupující zadá příkaz, tím dříve bude Zboží u něj.
 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.
 5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Zároveň je v případě podle věty první tohoto odstavce Obchodních podmínek Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.
 6. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že Kupující převezme od přepravce Zboží s porušeným obalem, nastává situace podle čl. V odst. 1 Obchodních podmínek.
 7. Kupující bere na vědomí, že je zakázáno prodávat Zboží se sexuální tematikou, tabákové výroky a alkoholické nápoje osobám mladším 18 let. Za tímto účelem je pracovník spediční společnosti, která doručuje Zboží popsané v předchozí větě, oprávněn vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Kupující nepředloží na výzvu doklad prokazující dovršení věku 18 let, nebude mu předmětné Zboží se sexuální tematikou, tabákové výroky a alkoholické nápoje předány.
Zpět do obchodu